Μια συνοπτική καταγραφή περικοπών στις συντάξεις

Συχνά γίνεται μεγάλη κουβέντα για τις περικοπές στις συντάξεις στις δύο περιόδους διακυβέρνησης κατά τις οποίες είχαν επιβληθεί τρία συνολικά μνημόνια. Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική καταγραφή αυτών των περικοπών που ψηφίστηκαν και υλοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις της κάθε περιόδου.

ΠΑΣΟΚ – ΝΔ 2010 – 2014: Σωρευτικές περικοπές που επιβλήθηκαν 45 διςΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 2015 – 2019: Σωρευτικές περικοπές 2,8 δις
Μάιος 2010: νόμος 3845 περικοπή των δώρων, ήτοι της 13ης και της 14ης κύριας σύνταξης και υποκατάστασή τους με επιδόματα (€800 συνολικά).
Ιούλιος 2010: νόμοι 3863 και 3865 (μεταρρύθμιση Λοβέρδου – Κουτρουμάνη) ορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων για μετά το 2015, που οδηγεί σε μικρές μειώσεις που σταδιακά γίνονται μεγάλες.
Σεπτέμβριος 2010: νόμος 3869, Επέβαλε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, 3% για ποσά άνω των 1.400 ευρώ έως 13% για συντάξεις άνω των 3.500 ευρώ.
Σεπτέμβριος 2010: νόμος 3869, κλιμακωτές μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, από 3% για ποσά άνω των 300 έως 10% για επικουρικές συντάξεις άνω των 650.
Ιούλιος 2011: με τους νόμους 3986 και 4002 μειώσεις στις κύριες συντάξεις εισάγοντας ηλικιακά κριτήρια. Όσοι συνταξιούχοι ήταν μικρότεροι των 60 ετών και λάμβαναν συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ υπέστησαν μειώσεις από 6%. Για συντάξεις μεγαλύτερες των 3.000 ευρώ μειώσεις 10%.
Οκτώβριος 2011: νόμος 4024, μειώσεις στις κύριες συντάξεις των «νεότερων» συνταξιούχων. Οι μικρότεροι των 55 ετών υπέστησαν 40% μείωση για ποσά άνω των 1.000 ευρώ. Οι μικρότεροι των 60 και μεγαλύτεροι των 54 υπέστησαν μείωση 20% για ποσά άνω των 1.200 ευρώ. μειώσεις και στις επικουρικές συντάξεις: Μείωση 30% για ποσά άνω των 150 ευρώ στο ETEAM. Για τα υπόλοιπα επικουρικά του ιδιωτικού τομέα, οι μειώσεις ήταν 15%, ενώ για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέφθηκε μείωση της δεύτερης επικουρικής κατά 20%.
Μάρτιος 2012: νόμος 4046, αναδρομικά από Ιανουάριο 2012, νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις. Οι άνω των 1.300 ευρώ, μειώσεις 12%.         Μειώθηκαν εκ νέου και οι επικουρικές. Για ποσά άνω των 250 ευρώ, μείωση ήταν 10%. Για ποσά από 251 έως 300 ευρώ, μείωση 15%, για ποσά άνω των 300 ευρώ, μείωση 20%.
Νοέμβριος 2012: νόμος 4093, με νέες μειώσεις σε κύριες και επικουρικές. Μείωση στο σύνολο των εισοδημάτων από συντάξεις (κύρια + επικουρική)   Ποσά από 1.000 – 1.500 ευρώ μείωση 5%,1.500 – 2.000 μείωση 10%, από 2.000 – 3.000 μείωση 15%, και ποσά από 3.000 ευρώ και άνω, μείωση 20%. Κατάργηση δώρων στις κύριες και στις επικουρικές.
Ιούλιος 2014: ο νόμος 4254/12 για το ΕΤΕΑ, ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις. Όσοι είχαν ενταχθεί στο υπέρ – επικουρικό ταμείο υπέστησαν οριζόντιες μειώσεις της τάξης του 5,2%.Οι μειώσεις 2010 – 2014 ήταν ανώφελες, διότι δεν αντιμετώπισαν το πρόβλημα βιωσιμότητας του συστήματος. Το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων παρά τις περικοπές είχε υπολογιστεί στα τέλη του 2014 στα 1,8 δις ενώ υπήρχαν και περίπου 400.000 εκκρεμείς συντάξεις.

Καμία κύρια σύνταξη δεν μειώθηκε

Αυξήθηκε η εισφορά υγείας από 4% σε 6%.

Στις επικουρικές συντάξεις, περιορισμένη μείωση στις επικουρικές υπέστησαν όσοι είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ, περίπου το 17% των συνταξιούχων.

Εάν δεν είχε γίνει ο επανυπολογισμός τους με τους κανόνες της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και εφαρμοζόταν ο συντελεστής βιωσιμότητας του ν. 4052/2012 (νόμος Βρούτση) η περικοπή θα ήταν πάνω από 45% και θα ήταν οριζόντια.

Κατάργηση του ΕΚΑΣ Ιούλιος του 2015. Είχε ήδη δρομολογηθεί από το νόμο 3863/2010 του ΠΑΣΟΚ, που το προσδιόριζε ως προνοιακή παροχή, χωρίς πρόβλεψη συνέχισης της χρηματοδότησης του μετά την 1/1/2015.

Αντιμετωπίστηκαν οι συνέπειες από την κατάργηση του ΕΚΑΣ, με την εθνική σύνταξη, που προστατεύει από τον κίνδυνο της απόλυτης φτώχειας, χωρίς τις παρενέργειες που είχε το ΕΚΑΣ, δηλαδή να δίνει σε ορισμένες περιπτώσεις υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές σε σχέση με ασφαλισμένους που είχαν δώσει περισσότερες εισφορές ή είχαν περισσότερα χρόνια ασφάλισης.

Αυξήθηκε το όριο της ανώτατης καταβαλλόμενης σύνταξης από περίπου €2.700 σε λίγο πάνω από €5.000, με το σκεπτικό της αποκατάστασης αδικιών στα υψηλά κλιμάκια.