ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ?

Δίκτυα τραπεζών κσι οικονομία

Οι τράπεζες ως χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επηρεάζονται άμεσα από τις οικονομικές τάσεις,  όπως διαμορφώνονται κατά περιόδους και προσαρμόζουν αναλόγως τις στρατηγικές τους, γεγονός το οποίο αντανακλά στα δίκτυα τους ως κανάλια διανομής χρήματος και υπηρεσιών.

Στον παρακάτω πινάκα φαίνονται ξεκάθαρα οι προσαρμογές των τραπεζών ως προς τα δίκτυά τους, ανάλογα με τις τάσεις που διαγράφονταν στην Ελληνική οικονομία την προηγούμενη 20ετία η οποία χωρίζεται σε 2 περιόδους:

  1. αυτή της πρώτης 10ετίας ως περίοδος ανάπτυξης και
  2. της 2ης 10ετίας ως περίοδος εφαρμογής περιοριστικών οικονομικών πολιτικών κατά την οποία η μείωση, των τραπεζικών καταστημάτων, ήταν της τάξης του 56,5%.
*ΠΗΓΗ: E.E.T.

Εκείνο όμως που παρατηρεί κανείς να συμβαίνει την τελευταία 3ετία και αξίζει να αναφερθεί ως κάτι πρωτόγνωρο γιατί δε συμβαδίζει με την οικονομική τάση, όπως τις προηγούμενες περιόδους, είναι ότι ενώ η οικονομία είχε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και οι προβλέψεις, παρά την πανδημική κρίση, είναι αισιόδοξες, η τάση για συρρίκνωση των δικτύων συνεχίστηκε αμείωτη. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η τεχνολογική μόχλευση και η ψηφιοποίηση διαδικασιών και λειτουργιών που επιχειρείτε με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια από τις τράπεζες, αλλάζοντας τα κανάλια διακίνησης χρήματος και παροχής υπηρεσιών, μέσω της χρήσης των δικτύων τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου. Αυτό επιτρέπει στις τράπεζες  να μειώνουν δραστικά τα λειτουργικά τους κόστη, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών καταστημάτων  και κατ’ επέκταση των θέσεων εργασίας καθώς και των θέσεων ευθύνης ανά επίπεδο ιεραρχίας που υπάρχουν σε αυτά, ως οργανωτική και διοικητική δομή.

Εθνική τράπεζα, μετασχηματισμός και στασιμότητα

Η Εθνική εφαρμόζοντας το δικό της πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, το οποίο εντάθηκε κατά την περίοδο της πανδημικής κρίσης,  έχει προχωρήσει από το 2019 έως σήμερα, στο κλείσιμο 162 καταστημάτων που αποτελεί το 43% του συνόλου των μονάδων δικτύου που έχουν κλείσει από το 2010  έως τον τρέχοντα μήνα και η τάση αυτή φαίνεται ότι θα συνεχιστεί αμείωτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα, παρά τα όποια προβλήματα δημιουργεί αυτή η επιλογή, ως προς τον τρόπο και την ένταση που εφαρμόζεται, τόσο στην ίδια την τράπεζα, όσο και στους εργαζόμενους, στην πελατεία της και στην κοινωνία γενικότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις έρευνες στο παρελθόν, το δίκτυο καταστημάτων της ΕΤΕ ήταν το συγκριτικό της πλεονέκτημα και το κυριότερο στοιχείο επιλογής τράπεζας για τους πελάτες.  Και αν θέλει να δει κανείς  μπροστά, σε μακροπρόθεσμο πλάνο, πέρα από τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και που έχουν πλέον τις ίδιες όλες οι τράπεζες, πάλι η τράπεζα που θα έχει το μεγαλύτερο δίκτυο θα είναι εκείνη που θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 Άρα, άλλο ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα φαίνεται ότι χάθηκε…Τυχαίο?

Το σημαντικότερο όμως για μας ως ΔΑΣ, το οποίο θεωρούμε ως το κορυφαίο ζήτημα που θα πρέπει να έχει στην ατζέντα του ο ΣΥΕΤΕ, γιατί ακουμπά στον πυρήνα της εργασιακής μας δομής, είναι πως η συρρίκνωση του δικτύου επιβάλλει εκούσια τη στασιμότητα στην υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζομένων αφού:

  • Μειώνει τις θέσεις εργασίας και κατ’ επέκταση τις θέσεις ευθύνης στελεχών, στερώντας τη δυνατότητα εξέλιξης των υπαλλήλων της για ανώτερη ιεραρχικά θέση, μέσω των θεσμοθετημένων προκηρύξεων.
  • Τα στελέχη των καταστημάτων που κλείνουν, υφίστανται βλαπτική μεταβολή επειδή από κάτοχοι οργανικών θέσεων, μετονομάζονται ως «στελέχη», γεγονός που στην πλειονότητα των περιπτώσεων, «αδυνατίζει» το υπηρεσιακό τους  προφίλ, έναντι άλλων συναδέλφων, όταν πρόκειται για τη συμμετοχή τους σε διαδικασία ανάληψης ανώτερης θέσης ή βαθμολογικής εξέλιξης.
  • Οι εργαζόμενοι σε πόλεις της περιφέρειας, υφίστανται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση λόγω της αύξησης του κόστους μετακίνησης τους,  αφού θα πρέπει να μετακινηθούν αρκετές δεκάδες χιλιομέτρων για να φτάσουν στην εργασία τους.

Ως συνέπεια των παραπάνω, είναι το πάγωμα της μισθολογικής τους εξέλιξης διότι, όπως όλοι γνωρίζουμε,  το σημαντικότερο κομμάτι ων οικονομικών απολαβών μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα κλιμάκια ευθύνης και τα επιδόματα που συνοδεύουν τις θέσεις εργασίας.  

Το φαινόμενο της στασιμότητας όμως δεν το αντιμετωπίζουν μόνο οι εργαζόμενοι στο δίκτυο αλλά και οι εργαζόμενοι στις Διευθύνσεις και κεντρικές υπηρεσίες, αφού εκεί η κινητικότητα σε αυτούς παύει για τους εξής 2 λόγους:

1. από την κατάργηση θέσεων ευθύνης μεσαίων και ανωτέρων στελεχών λόγω των συνεχών αναδιαρθρώσεων στα οργανογράμματα με σκοπό τη μείωση του κόστους.

2. από την τοποθέτηση ειδ. συνεργατών στις εναπομείναντες θέσεις ευθύνης υποδιευθυντών, Τομεαρχών και Διευθυντών.

Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η στασιμότητα στην υπηρεσιακή εξέλιξη, τη βαθμολογική και οικονομική, συνήθως στο επίπεδο του τμηματάρχη  Β΄ή Α΄ στο 5ο ή ακόμη και στο 7ο κλιμάκιο ευθύνης

Ως ΔΑΣ βλέποντας το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται τοποθετηθήκαμε δημόσια με την ανακοίνωση ΔΑΣ Νο3 2021 καταγγέλλοντας τις πρακτικές αυτές της Διοίκησης, ζητώντας ταυτόχρονα  από τις παρατάξεις ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ να πιέσουν τη Διοίκηση με παραστάσεις διαμαρτυρίας  ενώπιων του ίδιου του Δ/ντα, ώστε να μπει ένα φρένο στην αλόγιστη και χωρίς καμία μέριμνα για τους εργαζόμενους, αποψίλωση των θέσεων εργασίας, των θέσεων ευθύνης και την αθρόα τοποθέτηση ειδ. συνεργατών σε οργανικές θέσεις, μιας και οι 2 προηγούμενες συναντήσεις του προεδρείου με εκπρόσωπους της Διοίκησης της τράπεζας  (Φεβρουάριος & Μάιος ’21) δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα και η συρρίκνωση του δικτύου συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις για το αντίθετο. Επίσης ενώσαμε τη φωνή μας και σταθήκαμε δίπλα σε όποια φωνή αντιτάχθηκε, ιδιαίτερα στην περιφέρεια και σε απομακρυσμένες ή ευαίσθητες από άποψη εθνικής σημασίας περιοχές, ώστε να σταματήσει το κλείσιμο των καταστημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε έρευνα της ΕΚΤ γίνεται αναφορά πως παρά τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις τράπεζες των χωρών της Ε.Ε. η αντιστοιχία τραπεζοϋπαλλήλων ανά κατοίκους είναι για την Ε.Ε 1 τραπεζοϋπάλληλος /185 κατοίκους ενώ στην Ελλάδα 1 τραπεζοϋπάλληλος / 292 κατοίκους, γεγονός που καταδεικνύει  τον επιχειρηματικά ανορθολογικό, δίχως προγραμματισμό και με βίαιο τρόπο διάρθρωσης του δικτύου, καθώς και της βίαιης επιβολής του νέου ψηφιακού  περιβάλλοντος, που επιχειρεί η διοίκηση ΕΤΕ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες του προσωπικού, της πελατείας και της κοινωνίας.

Προτάσεις και διεκδικήσεις  

Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνει η ψηφιακή τεχνολογία, το οποίο οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας και να συμβαδίσουμε μαζί του ως εργαζόμενοι, έχουμε να προτείνουμε και δεσμευόμαστε ότι θα αγωνιστούμε με αποφασιστικότητα για: 

  • Την προστασία από τις βλαπτικές μεταβολές που δημιουργεί η συρρίκνωση του δικτύου τόσο ως άμεση συνέπεια όσο και ως προς την εργασιακή στασιμότητα που επιβάλλει, επιστρατεύοντας κάθε μέσο και τρόπο συνδικαλιστικό , πολιτικό και νομικό.
  • Την υπεράσπιση της υπηρεσιακής εξέλιξης και κινητικότητας ως τρόπο διοικητικής λειτουργίας της τράπεζας γιατί για μας, όπως έχει άλλωστε έχει  αποδειχθεί και στην πράξη, είναι και διοικητικά ορθό ως κίνητρο εξέλιξης και οικονομικά αποδεκτό διότι δημιουργεί πλούτο για όλους. (εργαζόμενους, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσια έσοδα)
  • Το μέρισμα που μας αναλογεί ως εργαζόμενους από την υπεραξία του κέρδους  της νέας τεχνολογίας, γιατί πίσω από αυτή υπάρχουν εργαζόμενοι που τη λειτουργούν και την κινητοποιούν.
  • τις 35 ώρες εργασίας την εβδομάδα
  • Το αίτημα της 4ημερης εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών και δίχως διεύρυνση του ωραρίου.

Το σημαντικότερο όμως είναι η πολιτική άποψη που υπάρχει στην οπτική την οποία σε καλούμε να δεις και να στηρίξεις, που αντιτάσσεται απέναντι στην νεοφιλελεύθερη αντίληψη όπου θέλει φτωχοποιημένους τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων και καλοπληρωμένους τους ελάχιστους και αρεστούς. Που αδιαφορεί για το κοινωνικό σύνολο και το 85% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φροντίζει για τη χρηματοδότηση και ανάπτυξη των λίγων.

Γι αυτό σε καλούμε να μας δώσεις τη δύναμη με τη ψήφο σου στις επερχόμενες εκλογές του ΣΥΕΤΕ εκφράζοντας την έμπρακτη υποστήριξη σου στη ΔΑΣ γιατί  δυνατή ΔΑΣ σημαίνει δυνατός ΣΥΕΤΕ.

Χρήστος Καραμούτσος

Μέλος ΔΣ ΣΥΕΤΕ

Υποψήφιος με τη ΔΑΣ

Συνεχίζουμε μαζί, με εντιμότητα και ειλικρίνεια

Προηγούμενο άρθροΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ
Επόμενο άρθροΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ.
ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΤΕ.
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ.