ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ

Από το Μάιο του 2020 το Σύστημα Αξιολόγησης (Σ.Α.) αντικαταστάθηκε όχι για τη φιλοσοφία και μεθοδολογία του αλλά για τα αποτελέσματά του, τα οποία είχαν καταστεί παρωχημένα στο πέρασμα των χρονών, καθιστώντας το αναξιόπιστο.  Έτσι, λοιπόν, από την αρχή του τρέχοντος έτους  εφαρμόζεται το νέο Σ.Α., με το οποίο όλοι μας πλέον αξιολογούμαστε.

Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε το προσχέδιο του νέου Σ.Α, , ως παράταξη δημόσια εκφράσαμε τις ενστάσεις και αντιρρήσεις μας ως προς τη φιλοσοφία και μεθοδολογία του και επισημάναμε τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό Σ.Α. (ανακοίνωση ΔΑΣ Νο1/2020).

Δυστυχώς, το τελικό αποτέλεσμα του διαλόγου δεν περιλάμβανε τις προτάσεις που εκφράσαμε, γεγονός το οποίο μας οδήγησε στην καταψήφισή του.

Η επιχειρηματολογία της κριτικής μας εστιάστηκε στα εξής:

Ως προς την  αξιολόγηση από έναν  μόνο κριτή – σημείο κομβικό για όλη τη διαδικασία του υπόψη  συστήματος:

 • Ενισχύει το διευθυντικό δικαίωμα, επιτείνει το φόβο του κρινόμενου και τον καθιστά πιο ευάλωτο σε εργασιακές πιέσεις.
 • Μειώνει το αίσθημα της δίκαιης αξιολόγησης και  της  διευρυμένης κρίσης που είναι και στοιχείο περισσότερο αξιοκρατικής και δημοκρατικής λειτουργίας.
 • Στερεί  από τον Β’  κριτή  τη  δυνατότητα της άμεσης παρέμβασής του, η οποία  έδινε  σε μεγάλο ποσοστό  λύσεις, όταν προέκυπταν  διαφωνίες μεταξύ Α΄ κριτή και κρινόμενου. Αυτό  είχε ως  αποτέλεσμα  την:
  • άμεση επίλυση της διαφωνίας
  • απαλοιφή της όποιας  χρονοκαθυστέρησης και των συνεπειών της για την τελική επεξεργασία
  • απομάκρυνση  του χρονικού σημείου της οριστικοποίησης του δελτίου, στην περίπτωση της  διαφωνίας του κρινόμενου,  με αποτέλεσμα τη διατήρηση αρνητικού κλίματος  μεταξύ των συναδέλφων, επηρεάζοντας  έτσι και τη γενικότερη λειτουργία της υπηρεσίας, τη συνεργασία της ομάδας και αποβαίνοντας σε πολλές περιπτώσεις και  σε βάρος  των αποτελεσμάτων  της υπηρεσίας.
 • Αφαιρεί το δικαίωμα του ιεραρχικά ανώτερου στελέχους του κριτή να εκφράσει αμέσως και γραπτώς την άποψή του για τον υφιστάμενο της Μονάδας του
 • Εμμέσως, επιτείνεται η μείωση της κινητικότητας και της εξέλιξης των στελεχών, αφού μειώνονται : 
  • τα επίπεδα ιεραρχίας
  • οι  θέσεις στελεχών
  • οι  θέσεις εξέλιξης

και εν τέλει

 • οι θέσεις εργασίας.

Αναφορικά με το Συμβούλιο Αναθεώρησης, ενώ η σύστασή του και  η συμμετοχή εκπροσώπων του Συλλόγου είναι ένα στοιχείο διασφάλισης, την ίδια στιγμή, επί του πρακτέου,  η εικόνα του συναδέλφου που θα βρίσκεται  ενώπιον  3 στελεχών της διοίκησης τα οποία  θα κρίνουν το δελτίο του, οι 2 εκ των οποίων θα είναι ο άμεσος κριτής του καθώς και ο ιεραρχικά ανώτερος του κριτή, δημιουργεί μια  συνθήκη που θα  λειτουργεί αποτρεπτικά στην έκφραση της διαφωνίας του. Κατά συνέπεια, πολύ πιο δύσκολα θα επιλεγεί από έναν εργαζόμενο αυτή η οδός διαφωνίας. Εμμέσως, δηλαδή, δυσχεραίνεται  η διαδικασία της διαφωνίας και ο εργαζόμενος αποθαρρύνεται, όταν θα νιώθει ότι αδικείτε. Πολύ δε περισσότερο εάν στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ της έκφρασης και της εξέτασης της του από το εν λόγω συμβούλιο υπάρχουν και  άλλου είδους συμπεριφορές  και  παρενοχλήσεις.

Επίσης, το νέο σύστημα αξιολόγησης δεν ενθαρρύνει την ανάπτυξη της προσωπικότητας  και της συμμετοχής του εργαζόμενου αλλά ενισχύει την κουλτούρα της «οργανωσιακής σιωπής» και περιορίζει το πεδίο αξιολόγησης ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων κατάλληλων για συγκεκριμένες  εργασίες και ειδικότερα μέρους αυτών, δίνοντας έμφαση στην εξειδίκευση της εργασίας ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μετρήσιμων ποσοτικών μεγεθών παραβλέποντας τα ποιοτικά μεγέθη, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για συστήματα αμοιβών  μεταβλητών αποδοχών, ως επιβράβευση, εξέλιξη και ανταμοιβή.

Απέναντι  σε αυτή την άποψη όπου ένα Σ.Α., ήτοι μια λειτουργία της Διαχείρισης του Ανθρωπίνων Πόρων, είναι ταυτόχρονα και ένας από τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνει  εταιρική  κουλτούρα  και συνείδηση στους εργαζόμενους, αντιπροτείναμε και συνεχίζουμε να αντιπροτείνουμε τα εξής:

 • Θέσπιση Συστήματος Αξιολόγησης 360ο, ώστε να κρίνεται και ο κριτής από τον κρινόμενο, καθώς και από τους συνεργάτες του από άλλες υπηρεσίες ή έργα στα οποία  έλαβε μέρος.
 • Επαναφορά του 2ου κριτή, για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω και διατήρηση του νέου θεσμού του Συμβουλίου Αναθεώρησης, το οποίο και θα προστατεύσουμε ως προς την ορθή λειτουργία του.
 • Θέσπιση κριτηρίων συμπεριφοράς στα οποία θα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση  ιδιαίτερα των ιεραρχικά ανώτερων στελεχών και θα παίζουν καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξή τους, ώστε να παταχθούν τα φαινόμενα του εργασιακού bulling και των ανάρμοστων συμπεριφορών.
 • Ενιαίο σύστημα αξιολόγησης  για όλους τους κρινόμενους και για όλες τις περιπτώσεις.

Η θεσμοθέτηση και λειτουργία παράλληλων διαδικασιών αξιολόγησης και εργαλείων, όπως το αξιολογικό εργαλείο του εξειδικευμένου κανονισμού, αδυνατίζει και υπονομεύει  το κύριο Σύστημα Αξιολόγησης και παράλληλα υποχρεώνει τον ίδιο εργαζόμενο στη βάσανο της διπλής κρίσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη του. Επίσης, θεωρούμε τελείως αντιδεοντολογικό και τεκμήριο αδιαφάνειας και μεροληψίας να υπάρχει διαδικασία βαθμολόγησης συναδέλφων που κρίνονται για την ανάληψη θέσεων διευθυντών σε καταστήματα του δικτύου και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να μην γνωρίζουν ούτε τη μεθοδολογία της, ούτε τα κριτήρια βαθμολόγησης, ούτε το πώς διαμορφώνεται το τελικό αποτέλεσμα και σε πιο βαθμό επηρεάζει την τελική κρίση.

Συνάδελφε, στις προτάσεις μας πιστεύουμε ότι περικλείονται και διασφαλίζονται οι αξίες της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, απέναντι στους κανόνες και λειτουργίες της τράπεζας, ώστε  οι εργαζόμενοι να νιώθουν σίγουροι και ασφαλείς στην καθημερινή τους προσπάθεια και προπαντός να νιώθουν ότι δε θα αδικηθούν.

Με την πεποίθηση ότι ενστερνιζόμαστε τις ίδιες αξίες και αρχές στην καθημερνή προσπάθεια της εργασίας μας και της ζωής μας γενικότερα, σου ζητώ να συμμετέχεις στις επερχόμενες εκλογές του ΣΥΕΤΕ και να δυναμώσεις με την ψήφο σου ακόμη περισσότερο την παράταξή της ΔΑΣ επειδή  δυνατή ΔΑΣ σημαίνει δυνατός ΣΥΕΤΕ.

Χρήστος Καραμούτσος

Μέλος ΔΣ ΣΥΕΤΕ

Υποψήφιος με τη ΔΑΣ

Συνεχίζουμε μαζί, με εντιμότητα και ειλικρίνεια

Προηγούμενο άρθροΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ
Τι χρειάζεται να προσέξουμε και τι να επιδιώξουμε
Επόμενο άρθροΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ?