Το ΤΥΠΕΤ, το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο

Το ΤΥΠΕΤ, το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο των εργαζομένων στην ΕΤΕ, συνεχίζει να υποφέρει και η επιβίωσή του να τίθεται σε αμφιβολία. Μια σειρά από σοβαρότατα ζητήματα εγείρονται για τη λειτουργία του:

Βασικό και ουσιώδες ζήτημα αποτελεί αυτό της δημοκρατικής λειτουργίας. Η αξιολόγηση, η λογοδοσία και η διαφάνεια είναι κορυφαίες δημοκρατικές λειτουργίες, ιδίως για ένα αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο. Και από τα γεγονότα των τελευταίων ετών,  διαπιστώνουμε ότι αυτά έχουν αρχίσει πλέον και χάνονται. Η τελευταία Γ.Σ., πραγματοποιήθηκε μήνα Ιούλιο σχεδόν εν κρυπτώ, με παρευρισκόμενους ελάχιστους (μερικές δεκάδες συναδέλφους) και ο Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός όπως και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μοιράστηκαν με την έναρξη της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 13/7/2022 ενώ τυπική υποχρέωση είναι να μοιράζεται κατά την αρχική πρόσκληση που ήταν η 7/7/2022 (βέβαια θα μπορούσαν να είχαν δοθεί και πολύ νωρίτερα). Ουσιαστικά κλήθηκαν όσοι συνάδελφοι παρευρίσκονταν να ψηφίσουν ή καταψηφίσουν Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό χωρίς να τους έχει δοθεί η δυνατότητα ενημέρωσης επεξεργασίας και σχηματισμού άποψης.

Επιπρόσθετα, από την διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι μεγάλης σπουδαιότητας και βαρύνουσα για την λειτουργία του Ταμείου, αποκλείονται συστηματικά οι συνάδελφοι της επαρχίας λόγω απόστασης. Η μεγάλη απορία είναι γιατί δεν δίνεται η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής των μελών του ΤΥΠΕΤ στη Γ.Σ. Τα τεχνολογικά μέσα ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υπάρχουν. Το απέδειξε άλλωστε ο ΣΥΕΤΕ στη δική του Γενική Συνέλευση το 2021.

Όσον αφορά τα οικονομικά του ΤΥΠΕΤ και από την μελέτη του Οικονομικού Απολογισμού και της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αξίζει να επισημανθούν τα παρακάτω τρία σημαντικά οικονομικά στοιχεία:

  1. Η δραματική μείωση των ιδίων κεφαλαίων την τελευταία τριετία.
  2. Η δραματική αύξηση των υποχρεώσεων την τελευταία τριετία.
  3. Η συνεχής εμφάνιση σημαντικού ύψους ελλειμμάτων (σωρευτικά τη τελευταία πενταετία πάνω από 38 εκ. ευρώ)

Επιπλέον, η ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών συνεχώς μειώνεται. Με βάση τις εισφορές που πληρώνουν τα μέλη, οι υπηρεσίες που προσφέρονται θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον του πιο ακριβού ιδιωτικού κέντρου. Γι‘ αυτό και πολλοί συνάδελφοι, προχωρούν στη σύναψη ιδιωτικής συμπληρωματικής ασφάλισης. Δεν αισθάνονται ότι καλύπτονται πλέον από τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

Σοβαρά ερωτηματικά προκύπτουν και για τη πορεία του Business Plan 2020 – 2023 τα οποία και μέχρι σήμερα (3ος χρόνος υλοποίησης και τελευταίος) παραμένουν αναπάντητα:

  • Ποια έργα εντάχθηκαν τελικά στο business plan;
  • Ποια από αυτά τα  έργα έχουν ολοκληρωθεί;
  • Ποια έργα είναι σε φάση υλοποίησης και πότε ολοκληρώνονται;
  • Ποια έργα είναι σε φάση σχεδιασμού και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ολοκλήρωσης;
  • Ποια δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και πότε αναμένεται να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν;
  • Και κυρίως ποιες οι θετικές οικονομικές και διοικητικές επιπτώσεις που θα έχουν τα έργα αυτά στη λειτουργία του ΤΥΠΕΤ;

Ένα ακόμη ερώτημα που χρήζει απάντησης  είναι ο τρόπος που αξιοποιείται η ετήσια συνεισφορά της Τράπεζας και οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τη Διοίκηση του ΤΥΠΕΤ (κι όχι μόνο).

Το ουσιώδες ερώτημα στη περίπτωση αυτή είναι αν η συνεισφορά είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα του Ταμείου ή χρησιμοποιείται για την αναπτυξιακή πορεία του Ταμείου. Αν ισχύει το πρώτο, τότε είναι ένα δυνατό όπλο στα χέρια της Διοίκησης της ΕΤΕ, που ενδεχομένως να χρησιμοποιείται ακόμα και στις διαπραγματεύσεις για τις Συλλογικές μας Συμβάσεις, τους Κανονισμούς κλπ.Είναι προφανές ότι η Διοίκηση θα κάνει κάθε προσπάθεια για να αποκτήσει θέση ισχύος σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις χρησιμοποιώντας  την απειλή βιωσιμότητας του ΤΥΠΕΤ. Γι’ αυτό και η συνεισφορά της Τράπεζας πρέπει να αξιοποιείται μόνο για την  ανάπτυξη του Ταμείου και τα προβλήματα βιωσιμότητας να αντιμετωπιστούν με ίδια όπλα. Το ΤΥΠΕΤ είναι ο αυτοδιαχειριζόμενος φορέας που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, για ιδιοτελής σκοπούς, να τον υποβαθμίζει και να τον απαξιώνει.

Το ΤΥΠΕΤ πρέπει να είναι ισχυρό, οικονομικά ανεξάρτητο από εργοδοτικές συνεισφορές, που θα λειτουργεί με δημοκρατικό και διάφανο τρόπο και θα αντιμετωπίζει ισότιμα όλα τα μέλη του.

Προηγούμενο άρθροΑριστερό ΚΛΙΚ #2
Επόμενο άρθροΣυνδικαλιστικά ΣΦΗΝ άκια #2