Πλαίσιο προτάσεων εν όψει της διαπραγμάτευσης για τον Κανονισμό Εργασίας

Πριν λίγους μήνες η Διοίκηση της Τράπεζας απέστειλε στον ΣΥΕΤΕ επιστολή για την έναρξη διαπραγμάτευσης – διαβούλευσης για αλλαγές στον Κανονισμό Εργασίας. Η διαπραγμάτευση αυτή αποτελεί υλοποίηση της δέσμευσης της πλειοψηφίας ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ  στο πλαίσιο υπογραφής της Επιχειρησιακής Σύμβασης ήδη από το 2019.

Από μια πρώτη ανάγνωση των προτάσεων της Διοίκησης, αυτές κινούνται στη σφαίρα της ριζικής αλλοίωσης της φυσιογνωμίας, του περιεχομένου και της ουσίας του υφιστάμενου Κανονισμού Εργασίας.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε η Εθνική Τράπεζα να μετατραπεί σε επιχείρηση που:

 • Λειτουργεί με την «αυθεντία» του απόλυτου διευθυντικού δικαιώματος καταπατώντας κάθε εργασιακό δικαίωμα.
 • Λειτουργεί χωρίς αξιοκρατία και διαφάνεια.
 • Απελευθερώνει τις απολύσεις.
 • Συρρικνώνει τις μελλοντικές τακτικές μας αμοιβές και προωθεί τις μεταβλητές, μέσω του αδιαφανούς νέου συστήματος αξιολόγησης.
 • Δεν δίνει καμιά προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης των συναδέλφων.
 • Δεν δίνει διέξοδο στο πρόβλημα των εργαζομένων πολλών ταχυτήτων.
 • Μας υποβαθμίζει και μας υποτιμά ως εργαζόμενους.
 • Tης διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε όλον τον εργασιακό βίο (αξιολόγηση, προαγωγές, τοποθετήσεις).
 • Την προστασία από τις απολύσεις.
 • Των προσλήψεων με δημόσιο, αδιάβλητο και αξιοκρατικό τρόπο.
 • Tης ίσης και της δίκαιης μεταχείρισηςτου προσωπικού της ΕΤΕ.

Η φιλοσοφία του υφιστάμενου Κανονισμού Εργασίας για το περιεχόμενο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων στο χώρο της Εθνικής Τράπεζας, είναι αδιαπραγμάτευτη.

Προηγούμενο άρθροΤο κατά τη Διοίκηση ιδανικό εργασιακό περιβάλλον κι η πλειοψηφία του ΣΥΕΤΕ