Οι τάσεις εξατομίκευσης στους καιρούς της μετά – δημοκρατικής ρευστότητας, Νίκος Σερντεδάκις – Eteron.gr

Σε μια γηράσκουσα κοινωνία, όπως η ελληνική, η ηλικιακή κατηγορία των νέων ανθρώπων αποτελεί βέβαια μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα (στη βάση των διακριτών δημογραφικών της χαρακτηριστικών), μειονοτική έναντι των ηλικιακά μεγαλύτερων, δεν συνιστά όμως αυτονόητα μια ιδιαίτερη κοινωνική κατηγορία, εν προκειμένω δεν πρέπει να προσλαμβάνεται ως η νεολαία, όπως καταχρηστικά ονοματίζονται οι νεότερες γενεές στον δημόσιο λόγο. Η νεολαία συγκροτείται ως ιδιαίτερη κοινωνική κατηγορία στο βαθμό που πλάθει ένα ιδιαίτερο στυλ ζωής, ευρύτερα, μια διακριτή «κουλτούρα» έναντι εκείνης του υπόλοιπου πληθυσμού.

https://eteron.org/taseis-exatomikeysis-stoys-kairoys-tis-meta-dimokratikis-reystotitas/