Έγκλημα στον κάμπο: Ήξεραν και δεν έκαναν τίποτε

Ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα διάρκειας μιας ολόκληρης εβδομάδας σε ζωντανή σύνδεση!