Γενική Συνέλευση ΤΥΠΕΤ 2023: Οι προτάσεις της ΔΑΣ ΣΥΝεργασία για το ΤΥΠΕΤ

Συναδέλφισες και συνάδελφοι,

Η πλειοψηφούσα συνδιοίκηση ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΕΤ μας παρουσίασε μια εξιδανικευμένη εικόνα για ένα Ταμείο τόσο καταπληκτικό, που ένας ουδέτερος παρατηρητής βλέποντάς την θα μπορούσε να πιστέψει ότι όμοιό του δεν υπάρχει. Μας παρουσίασαν μια εικόνα μακράς βιωσιμότητας και υψηλής ανταποδοτικότητας των εισφορών μας. Είναι όμως έτσι; 

Από το δια ταύτα του απολογισμού της Διοίκησης στη Γ.Σ. της 19/7/2023, έλειψε δυστυχώς η επίγνωση του  κινδύνου που αντιμετωπίζει το Ταμείο και που εύλογα προκαλεί μεγάλο φόβο και ανησυχία.  

Ως ΔΑΣ ΣΥΝεργασία θέσαμε στη Γενική Συνέλευση μια σειρά ουσιαστικών ερωτημάτων προς τη διοίκηση ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ, αλλά επειδή η πραγματικότητα είναι διαφορετική από την εικονική παρουσίασή τους, αρκέστηκαν σε κάποιους συνδικαλιστικούς αφορισμούς και υπεκφυγές σε βάρος της ουσιαστικής κριτικής που ασκήθηκε, αφήνοντας τα ερωτήματα αναπάντητα.  

Για μας ως ΔΑΣ ΣΥΝεργασία οι βασικοί άξονες διοίκησης ενός αυτοδιαχειριζόμενου ασφαλιστικού φορέα οφείλουν να είναι: 

 • Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
 • Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Και στους 3 προαναφερόμενους άξονες οι συνδιοικούντες ΔΗΣΥΕ & ΔΑΚΕ λειτουργησαν ως εξής:

Όσον αφορά στη Δημοκρατία

 • Για μια ακόμα χρονιά η Γενική Συνέλευση διοργανώνεται και διενεργείται σε ημέρα και ώρα απαγορευτική, για την πλειοψηφία των μελών, στη μέση του καλοκαιριού και μόνο με διαζώσης διαδικασία, αποκλείοντας έτσι συναδέλφους της επαρχίας καθώς και όσους λόγω εργασιακών ή άλλων υποχρεώσεων δεν μπορούν να παρευρίσκονται.
 • Αποκλείονται από την έγκαιρη ενημέρωση τα μέλη, δεδομένου ότι ο Οικονομικός – Διοικητικός απολογισμός καθώς και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής παραδίδονται την ημέρα της συνέλευσης, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η επεξεργασία τους και ο σχηματισμός άποψης.
 • Τελικά στη Γενική Συνέλευση μερικές δεκάδες μελών αποφάσισαν για τις τύχες χιλιάδων άλλων μελών. 

Αναφορικά με τη Διαφάνεια αρκεί να προσπαθήσει κανείς να απαντήσει σε απλά ερωτήματα:

 • Γνωρίζει ένας ασφαλισμένος του Ταμείου τι αποζημίωση δικαιούται για τις ιατρικές πράξεις που κάνει; 
 • Πως επενδύονται οι εισφορές του για τη βελτίωση των υπηρεσιών του ΤΥΠΕΤ; 
 • Πόσο κοστίζουν στο Ταμείο οι εξετάσεις που διενεργούνται σε συνεργαζόμενα ιατρεία;

Σχετικά με την Αποτελεσματικότητα μια γρήγορη ματιά στα οικονομικά αποτελέσματα αρκεί για να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα:

 • Για 6η συνεχόμενη χρονιά το Ταμείο εμφανίζει έλλειμμα. 
 • Τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζουν τεχνηέντως αύξηση (με δημιουργική λογιστική) η οποία οφείλεται στην επιλογή διαφορετικής αποτύπωσης των ακινήτων στο ενεργητικό. Είναι η πρώτη χρονιά που εκτιμήθηκαν και αποτιμήθηκαν (μετά από δεκαετίες) βάσει της σημερινής τους αξίας αιμοδοτώντας έτσι τα Ίδια Κεφάλαια τα οποία είχαν σχεδόν εξαϋλωθεί από τα συνεχή ελλείμματα.
 • Τα διαθέσιμα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.
 • Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους Προμηθευτές βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες. Στα οικονομικά αποτελέσματα εμφανίζονται στα €49 εκατ και αφορούν οφειλές σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές. 
 • Η πληρότητα της κλινικής είναι ιδιαίτερα χαμηλή, η οποία για το 2022 ανήλθε μόλις  στο 42%.

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται η εξέλιξη του του ΤΥΠΕΤ την τελευταία πενταετία:

ΕΤΟΣ20182019202020212022
ΕΛΛΕΙΜΜΑ (σε εκατ. €)–6,0–7,0–8,3-2,7-1,4
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σε εκατ. €)23,9 29,738,8 45,151,1
ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ +20%+23%+14%+12%

Σωρευτικά το έλλειμα την τελευταία 5ετία αυξήθηκε 114% !!!

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η πορεία των Ιδίων Κεφαλαίων την τελευταία πενταετία:

ΕΤΟΣ20182019202020212022*
ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (σε εκατ. €)34,6 27,6 19,3 10,7 53,8 
ΡΥΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -25,36%-43,01%-80,37%+80,11%

* Στα ιδία κεφάλαια προστέθηκαν €46 εκατ. λόγω αναπροσαρμογής των παγίων (επανεκτίμηση αξίας ακινήτων) ενώ ταυτόχρονα τα ιδία κεφάλαια μειώθηκαν κατά €5,3 εκατ. από ζημίες που μεταφέρθηκαν από προηγούμενες χρήσεις. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η λογιστική αυτή αλχημεία (επανεκτίμηση των ακινήτων) το 2022 έγινε αφενός  για να μην εξανεμιστούν τα ιδία κεφάλαια και αφετέρου για να υπάρχει μαξιλάρι απομείωσης στο μέλλον.

Το δίλημμα, όσο κι αν δεν ακούγεται ωραίο, είναι κρίσιμο και πραγματικό:

Ή αλλάζουμε τρόπο διαχείρισης, στόχευσης, στρατηγικής και τακτικής

ή

οδηγούμαστε σε οικονομικό αδιέξοδο και «ξαφνικό θάνατο», με ότι αυτό συνεπάγεται για όλους μας.

Ως ΔΑΣ ΣΥΝεργασία πιστεύουμε ότι απαιτείται αλλαγή πορείας στην διαχείριση του, εφαρμόζοντας τα αναγκαία και αποτελεσματικά εκείνα μέτρα, που θα το οδηγήσουν σε υπήνεμα νερά προς την ανάπτυξη και αναβάθμισή του. 

Είναι κοινός τόπος και επιτακτική ανάγκη, να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα και η αυτοτέλεια του ΤΥΠΕΤ.  Και έχουμε χρέος όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το σκοπό αυτό. Όπως επίσης έχουμε χρέος να το υπερασπιστούμε και να το παραδώσουμε ως κληρονομιά και στις επόμενες γενιές εργαζομένων.

Ως ΔΑΣ ΣΥΝεργασία δε διαφωνούμε για να διαφωνούμε, αλλά ασκούμε εποικοδομητική κριτική και συμμετέχουμε ενεργά στο διάλογο για το ΤΥΠΕΤ. 

Προτείνουμε:

 • Εκπόνηση αξιόπιστης αναλογιστικής μελέτης για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου, από Ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που ειδικεύεται στα Οικονομικά της Υγείας. Από το πόρισμα της μελέτης θα αποκαλυφθεί η οικονομική κατάσταση του Ταμείου αλλά και η κατεύθυνση των απαιτούμενων ενεργειών.
 • Διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του Ταμείου με την ασφάλιση στο ΤΥΠΕΤ όλων των εργαζόμενων στον όμιλο ΕΤΕ. Προτείνεται η διαπραγμάτευση των Συλλόγων με την διοίκηση της Τράπεζας και των επιμέρους εταιρειών του Ομίλου, ώστε οι εργαζόμενοι τους να ασφαλίζονται στο ΤΥΠΕΤ.
 • Καταγραφή και κοστολόγηση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με σκοπό την πιο συμφέρουσα διαχείριση των πόρων του Ταμείου και τη βελτίωση των παροχών του. Η κοστολόγηση των υπηρεσιών είναι απαραίτητη και για τις περιπτώσεις που οι δομές χρησιμοποιούνται από μη ασφαλισμένους στο ΤΥΠΕΤ (συνεργασία με ΕΟΠΥΥ).
 • Ανάρτηση στο site του ΤΥΠΕΤ όλων των υπηρεσιών που παρέχονται από το Ταμείο ώστε να γνωρίζει σαφώς ο ασφαλισμένος. ποιες ιατρικές πράξεις εκτελούνται στην Κλινική «Υγείας Μέλαθρον» και ποιες στις συνεργαζόμενες κλινικές ενώ παράλληλα να ξέρει τι δε θα αποζημιώνεται σε περίπτωση που απευθυνθεί σε άλλη μη συμβεβλημένη δομή υγείας. 
 • Καταγραφή της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθεί ο ασφαλισμένος για να αποζημιωθεί,  όπως και του τρόπου αποζημίωσής του. Ανάρτηση των διαδικασιών αυτών στο site του ΤΥΠΕΤ. 
 • Αξιοποίηση των μεθόδων του κλειστού προϋπολογισμού, του claw back και rebate κατά τα πρότυπα του ΕΟΠΥΥ. 
 • Ίδρυση φαρμακείου ΤΥΠΕΤ Φαρμάκων Υψηλού Κόστους με σκοπό τον περιορισμό της δαπάνης τους και τη διασφάλιση της προμήθειας των φαρμάκων αυτών από τον ασφαλισμένο, πρόταση που περιλαμβανόταν στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του ΤΥΠΕΤ της 3ετίας 2017-2020. 
 • Συνέργειες με τον ΕΟΠΥΥ για τη μείωση του φαρμακευτικού κόστους. Οι συνέργειες αφορούν στην δυνατότητα χρήσης των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ από τους ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ.  Σύμβαση που έχει ήδη συνάψει ο ΕΔΟΕΑΠ (αυτοδιαχειριζόμενο ασφαλιστικό ταμείο δημοσιογράφων) με  τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, καλύπτει όλους τους ασφαλισμένους του πανελλαδικά.
 • Υπογραφή σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ για την απευθείας κάλυψη νοσηλείων των ασφαλισμένων της όταν νοσηλεύονται στην Κλινική μας με στόχο την αύξηση της πληρότητας (και των εσόδων της).
 • Για την ιατρική κάλυψη των συναδέλφων της επαρχίας πρέπει να υπογραφούν από το ΤΥΠΕΤ επιπλέον συμβάσεις με ιατρούς βασικών ειδικοτήτων καθώς και με διαγνωστικά κέντρα ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια εξετάσεων (όπως μικροβιολογικών,  test pap, υπερήχων, PSA, κλπ) τουλάχιστον σε όλες τις πρωτεύουσες νομών. Οι συμβάσεις αυτές πρέπει να καλύπτουν ευρύ φάσμα εξετάσεων για τι οποίες ο ασφαλισμένος δεν θα καταβάλει χρήματα
 • Διεκδίκηση (μέσω των Συλλόγων) της κάλυψης εισφορών όλων των αποχωρησάντων που θα λάβουν μελλοντικά σύνταξη ως εργαζόμενοι της ΕΤΕ (άρα θα είναι ασφαλισμένοι στο ΤΥΠΕΤ ως συνταξιούχοι). Οι συνεχείς εθελούσιες έξοδοι χωρίς την ταυτόχρονη αναπλήρωση των θέσεων εργασίας με προσλήψεις εργαζομένων στο κύριο προσωπικό επιφέρουν συνεχείς μειώσεις στα έσοδα του Ταμείου.
 • Οι Γ.Σ. του Ταμείου να διενεργούνται και διαδικτυακά ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Και να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.
 • Ο Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός καθώς και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής να αναρτώνται στο site  του ΤΥΠΕΤ και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πριν την πρόσκληση για τη διενέργεια της πρώτης συνέλευσης ώστε όλα τα μέλη να έχουν το χρόνο για ολοκληρωμένη ενημέρωση τους.

Ως ΔΑΣ ΣΥΝεργασία πιστεύουμε ότι το ΤΥΠΕΤ μπορεί να είναι βιώσιμο και να έχει προοπτική. Απαιτούνται όμως τομές στη λειτουργία του και στο μοντέλο διοίκησης. Όσο δεν κλείνει η μαύρη τρύπα του ελλείμματος και των υψηλών υποχρεώσεων προς τρίτους, ό,τι μέτρα και να ληφθούν θα είναι ημίμετρα που το πολύ να δώσουν μια μικρή παράταση χρόνου. 

Ως ΔΑΣ ΣΥΝεργασία πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει η εκ μέρους των ΔΗΣΥΕ και ΔΑΚΕ εργαλειοποίηση του ΤΥΠΕΤ για παραταξιακά οφέλη. Η λογική της αδράνειας, της συγκάλυψης των προβλημάτων και της πελατειακής διαχείρισης αφήνουν τα προβλήματα να χρονίζουν και να συσσωρεύονται. 

Ως ΔΑΣ ΣΥΝεργασία πιστεύουμεότι είναι κοινός τόπος και ανάγκη επιτακτική, να διαφυλάξουμε τη βιωσιμότητα και την αυτοτέλεια του ΤΥΠΕΤ. Και έχουμε χρέος όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το σκοπό αυτό. Και επίσης έχουμε χρέος να το υπερασπιστούμε και να το παραδώσουμε ως κληρονομιά και στις επόμενες γενιές εργαζομένων.

Προηγούμενο άρθροΕκλογές 25 Ιούνη: Η σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτικών και ιδεολογικών σχεδίων για την εργασία
Επόμενο άρθροKEYNES, ΚΕΪΝΣΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ