ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ
Τι χρειάζεται να προσέξουμε και τι να επιδιώξουμε

Η εμφάνιση της πανδημικής κρίσης είχε ως συνέπεια αλλαγές και προσαρμογές στο σύνολο της καθημερινής μας ζωής και φυσικά στο πεδίο της εργασίας.

Στο νέο αυτό περιβάλλον η Εθνική προσαρμόστηκε με ταχύτατους ρυθμούς εφαρμόζοντας την τηλεργασία σε ποσοστά που άγγιξαν το 70% των υπαλλήλων της.

Σημειώνεται ότι η τηλεργασία δεν αποτελεί επάγγελμα αλλά μορφή οργάνωσης της εργασίας  η οποία έχει τα εξής 2 χαρακτηριστικά:

 1. πραγματοποιείται με τη χρήση της πληροφορικής,  των νέων τεχνολογιών και των ηλεκτρονικών συσκευών, όπως σταθεροί ή φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablets  κ.ά και
 2. η εργασία παρέχεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της επιχείρησης 

Η συγκεκριμένη μορφή εργασίας δεν ήταν κάτι το καινούριο για την Εθνική. Η εφαρμογή της ήταν πολύ περιορισμένη και την οποία επέλεγε ένα πολύ μικρό ποσοστό υψηλόβαθμων στελεχών. Πέραν όμως των προαναφερόμενων στελεχών μιας μορφής τηλεργασία εξαναγκάζονταν με έμμεσο τρόπο να πραγματοποιούν και ένας αριθμός εργαζομένων,  κυρίως από back office Κ.Υ. γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση του ωραρίου, των αδειών, ακόμη και των ημερών ανάπαυσης όπως το  ΣΚ. Λογικό επόμενο αυτής της πρακτικής ήταν το πλήθος παραπόνων προς το σύλλογό και φυσικά την παράταξη μας. Για το λόγο αυτό θέσαμε ως παράταξη και πετύχαμε να γίνει όρος της Επιχ. ΣΣΕ 2019 το δικαίωμα στην αποσύνδεση μετά τη λήξη του ωραρίου, ένας πρωτοποριακός όρος για τα εργασιακά μας δικαιώματα στην εποχή της ψηφιοποίησης, σε μια χρονική περίοδο όπου o covid ήταν ακόμη ανύπαρκτος.

Προβλήματα από την τηλεργασία

Η νέα μορφή εργασίας ενώ στην αρχή έδειχνε να είχε θετική αποδοχή από τους εργαζόμενους πολύ γρήγορα φανήκαν τα σοβαρά προβλήματα εφαρμογής της αντιστρέφοντας την πρώτη εικόνα.

Οι εργαζόμενοι άρχισαν να ανησυχούν για την εξέλιξη των εργασιακών τους δικαιωμάτων και κυρίως:

 • ως προς την ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας
 • ως προς τις αποδοχές τους
 • ως προς την επαγγελματική και υπηρεσιακή τους εξέλιξη,
 • ως προς την ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
 • για τη μετατροπή της σχέσης εργασίας τους από εξαρτημένης εργασίας σε αυτοαπασχόληση (βλέπε efood), αφού η μεγάλη σε βάθος και πλάτος ψηφιοποίηση που συντελείτε αυτή την περίοδο στον κλάδο των τραπεζών, τείνει προς την κατεύθυνση της μετατροπής τους σε ψηφιακές πλατφόρμες

Δυστυχώς πολλοί από τους φόβους και πολλές από τις ανησυχίες των εργαζόμενων είναι πραγματικότητα όπως:

 • η  καταστρατήγηση του ωραρίου,
 • η διατάραξη της οικογενειακής και προσωπικής ζωής
 • τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας
 • η επιβάρυνση με κόστος εξοπλισμού / αναλωσίμων/σταθερά κόστη ρεύματος, θέρμανσης
 • η πίεση για επίτευξη ατομικών αποτελεσμάτων
 • η απομάκρυνση από το φυσικό χώρο εργασίας και η εργασιακή αποκοινωνικοποίηση, που έχει ως αποτέλεσμα να «θολώνει» το μήνυμα των εργασιακών δικαιωμάτων αφενός, αφετέρου δε, να   αποδυναμώνει  την αίσθηση για την παρέμβαση του συλλογικού οργάνου, όπου αυτό θα πρέπει να παρέμβει  

Το τελευταίο εργασιακό νομοσχέδιο Μητσοτάκη – Χατζηδάκη που κάνει ξεχωριστή αναφορά στην τηλεργασία και στις συνεργατικές πλατφόρμες,  ήρθε να επιβεβαιώσει και να νομιμοποιήσει όλα αυτά που βιώνουν στην καθημερινότητά τους οι εργαζόμενοι ορίζοντας το νέο εργασιακό τοπίο μονόπλευρα, καθιστώντας ισχυρή την πλευρά των εργοδοτών και επιρρίπτοντας στον τηλεργαζόμενο την ευθύνη για την τήρηση του ωραρίου και την αποσύνδεση του, αντί να υποχρεώνει τον εργοδότη – επιχείρηση για αυτοματοποιημένη ή κεντρική διακοπή της διασύνδεσης του μέσου με το οποίο εργάζεται και διασυνδέεται με την επιχείρησή του, πρακτική την οποία έχουν θεσμοθετημένη πολλά κράτη της ΕΕ

Επίσης δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τον υποχρεωτικό έλεγχο των προαναφερόμενων μέσων με κατάλληλα λογισμικά που να διαπιστώνουν τη λειτουργία τους πέρα των θεσμοθετημένων ωραρίων

Με άλλα λόγια αντί για ρύθμιση έχουμε την πλήρη απορύθμιση της αγοράς. εργασίας ακόμη και στη ψηφιακή της μορφή.

Απέναντι σε αυτό το τοπίο ως ΔΑΣ στο ΣΥΕΤΕ που συμμετέχει στην παράταξη της ΕΑΚ στην ΟΤΟΕ, συνδιαμορφώσαμε και καταθέσαμε ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για την τηλεργασία και την αποσύνδεση μετά το τέλος του εργασιακού χρόνου.

Συγκεκριμένα προτείνoυμε και διεκδικούμε:

Άμεση ενεργοποίηση του σχετικού όρου Β4 «Δικαίωμα αποσύνδεσης μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας» που περιλαμβάνεται στην Επιχ.ΣΣΕ 2019 μεταξύ ΣΥΕΤΕ και ΕΤΕ.

Επίσης

 • Διασφάλιση του οικειοθελούς χαρακτήρα της τηλεργασίας.
 • Πλήρη ανάληψη του κόστους της τηλεργασίας από τον εργοδότη,
 • Καταβολή χρηματικών παροχών ύψους €100 ευρώ & €70 αντίστοιχα
  • για την κάλυψη των δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος, ψύξης/θέρμανσης, καθαριότητας, συντήρησης του εξοπλισμού και για την αναπλήρωση των εξόδων εστίασης, αναλωσίμων κ.λπ.   
  • για την περίπτωση που ο εργαζόμενος οικειοθελώς χρησιμοποιεί τον δικό του εξοπλισμό για  την πραγματοποίηση της εργασίας του.
 • Προστασία του νομίμου ωραρίου εργασίας, με απόλυτο καθορισμό και μέτρηση του εργάσιμου χρόνου, καθώς και του τρόπου αποδέσμευσης του τηλεργαζόμενου απ’ όλα τα συστήματα της Τράπεζας μετά το πέρας αυτού.
 • Τηλεργασία προκρίνεται ως εναλλακτικό μέσο εργασίας, σε περίπτωση κατάργησης οργανικής μονάδας (υπηρεσία ή κατάστημα) και μη ύπαρξης διαθέσιμης θέσης εργασίας σε άλλη υπηρεσία ή κατάστημα πλησίον του τόπου κατοικίας.
 • Ειδική προστασία από καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά το χρονικό διάστημα της τηλεργασίας
 • Διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, σε σχέση με τους συγκρίσιμους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης εργαζόμενους (ωράριο, άδειες κ.λπ.).
 • Μέριμνα για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία, σε καθεστώς τηλεργασίας.
 • Κατάρτιση των τηλεργαζόμενων.
 • Προστασία συλλογικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Συνεπώς έχουμε τη θέληση και είμαστε σε θέση, με αποφασιστικότητα να  επιδιώξουμε ώστε

 • να κάνουμε πράξη την προστασία στην τηλεργασία
 • να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το δικαίωμα στην αποσύνδεση  
 • να διευρύνουμε τα δικαιώματα μας στο ψηφιοποιημένο περιβάλλον εργασίας

Σας ζητώ λοιπόν να συμμετέχετε στις επερχόμενες εκλογές του ΣΥΕΤΕ και με την ψήφο σας στην παράταξή της ΔΑΣ να μας δώσετε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη γιατί δυνατή ΔΑΣ σημαίνει δυνατός ΣΥΕΤΕ.

Χρήστος Καραμούτσος

Μέλος ΔΣ ΣΥΕΤΕ

Υποψήφιος με τη ΔΑΣ

Συνεχίζουμε μαζί, με εντιμότητα και ειλικρίνεια