Ποια εμπειρία ξεκινά στην ΕΤΕ;

 • Τηλεργασία χωρίς…ωράριο;
 • Καταστρατήγηση Κανονισμού Εργασίας και
  ΕΣΣΕ;
 • «Κουτσουρεμένα» οδοιπορικά;
 • Project ΗΡΑΚΛΗΣ: Συνάδελφοι ενός
  «κατώτερου» θεού;

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Με αφορμή το νέο σύστημα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης, το ηλεκτρονικό μήνυμα
του Human Resources μας ενημερώνει ότι «η εμπειρία ξεκινά»! Νωρίτερα, με το
από 29/12 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δ/ντος Συμβούλου προς το προσωπικό, ο κ.
Μυλωνάς αναφέρεται στην Έρευνα Εργασιακής Εμπειρίας που διεξήγαγε το
προηγούμενο διάστημα η Διοίκηση, στη βάση μιας «αδιαμεσολάβητης
επαφής» με το προσωπικό (αλήθεια, ο ΣΥΕΤΕ, οι θεσμοί συλλογικής
εκπροσώπησης των εργαζομένων, οι παρατάξεις δεν μεταφέρουμε τις γνώμες και
την εργασιακή εμπειρία των εργαζομένων στη Διοίκηση ή απλά η σύγχρονη
«μετασχηματισμένη» αντίληψη της Διοίκησης για αυτούς τους θεσμούς τους
καθιστά περιττούς και απαρχαιωμένους;), εξάγοντας το συμπέρασμα ότι
«αντιλήψεις, αξίες, επιδιώξεις κτλ.» εργαζομένων και Διοίκησης
ταυτίζονται! Ζητάνε, σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, οι εργαζόμενοι «μια πιο δίκαιη
αναγνώριση της ατομικής συνεισφοράς του καθενός στο τελικό αποτέλεσμα για την
τράπεζα, συνδεδεμένης με πιο εμφανή τρόπο με ευκαιρίες επαγγελματικής

εξέλιξης»!!! Μήπως ζητάνε και «ατομική στοχοθεσία», «σύνδεση στόχων-
Ποια εμπειρία ξεκινά στην ΕΤΕ;

 • Τηλεργασία χωρίς…ωράριο;
 • Καταστρατήγηση Κανονισμού Εργασίας και
  ΕΣΣΕ;
 • «Κουτσουρεμένα» οδοιπορικά;
 • Project ΗΡΑΚΛΗΣ: Συνάδελφοι ενός
  «κατώτερου» θεού;

μισθοδοσίας», «απόλυτο διευθυντικό δικαίωμα» ή αυτό θα είναι το συμπέρασμα
της επόμενης έρευνας;
Ως ΔΑΣ, είμαστε υποχρεωμένοι να αποτυπώσουμε αυτά που βιώνουμε στην
εργασιακή μας καθημερινότητα και που μάλλον «ξέφυγαν» ως ευρήματα
από την Έρευνα Εργασιακής Εμπειρίας της Διοίκησης.
Κατέγραψε ή όχι, άραγε, η έρευνα της Διοίκησης ότι:

 1. Τηλεργασία ως «εργαλείο» συρρίκνωσης των δικαιωμάτων
  μας.
  Η τηλεργασία, για όσο και για όπου εφαρμόζεται ως τρόπος οργάνωσης της
  εργασίας, πρέπει να παρέχεται χωρίς να παραβιάζει τα εργασιακά μας
  δικαιώματα, το συμβατικά προβλεπόμενο ωράριο, το δικαίωμά μας στην
  αποσύνδεση, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο Β4 της τελευταίας
  Επιχειρησιακής μας σύμβασης. Όλο αυτό το διάστημα, συνάδελφοι καλούνται
  σε τηλεδιασκέψεις, γίνονται δέκτες τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικής
  αλληλογραφίας, τους ανατίθεται εργασία σε ώρες και μέρες μη εργάσιμες,
  σαββατοκύριακα, ακόμη και κατά τις ημέρες κανονικής άδειας.
  Αυτό είναι απαράδεκτο!
  Συνιστά ευθεία παραβίαση της Επιχειρησιακής Σύμβασης 2019-2022 και
  ως ΣΥΕΤΕ δεν πρέπει να αρκεστούμε σε παραινέσεις προς τη Διοίκηση. Η
  μονομερής παραβίαση των κοινά συμφωνημένων συμβατικών κειμένων που
  ρυθμίζουν τις εργασιακές μας σχέσεις είναι καταχρηστική και παράνομη!
 2. Καταστρατηγείται στον πυρήνα του ο Κανονισμός Εργασίας .
  Στους ίδιους επιχειρηματικούς χώρους, αλλά και αλλού, που ζητείται από τους
  συναδέλφους να είναι stand by νυχθημερόν και το δικαίωμα στην «αποσύνδεση»
  με τη λήξη του ωραρίου φαντάζει σύντομο ανέκδοτο, οι τοποθετήσεις σε θέσεις
  προϊσταμένων δεν ακολουθούν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του
  Κανονισμού Εργασίας, αντιθέτως συναντάμε το απόλυτο διευθυντικό

δικαίωμα, την ανάθεση καθηκόντων Υποδιευθυντών ακόμα και σε συναδέλφους
από τη ζώνη Γ’ με βαθμό Λογιστή Β’! Και, προφανώς, το προβληματικό σε αυτή
την πραγματικότητα είναι ότι παραβιάζεται στον πυρήνα του ο Κανονισμός
Εργασίας, το διευθυντικό δικαίωμα υπερισχύει απέναντι σε κάθε έννοια
ενιαίων και κοινά αποδεκτών κανόνων και αρχών. Με αυτό τον τρόπο, δια
της διολισθήσεως, ο Κανονισμός Εργασίας γίνεται «κενό γράμμα». Αλήθεια,
ποιον συμφέρει αυτό, αν όχι τη Διοίκηση που έχει διακηρυγμένη πρόθεση
να τον καταργήσει;
Ταυτόχρονα, τη στιγμή που η Διοίκηση διώχνει προσωπικό με αλλεπάλληλα
προγράμματα «εθελούσιας», κλείνει Καταστήματα και η Τράπεζα …αναπτύσσεται
συρρικνωμένη, την ίδια στιγμή συνεχίζει τις αθρόες προσλήψεις «ειδικών
συνεργατών», με κριτήρια αδιαφανή και ανεξέλεγκτα. Το άρθρο 3 του
Κανονισμού Εργασίας και όσα προβλέπονται για «αξιοκρατικές και
διαφανείς» προσλήψεις, με «δημόσια προκήρυξη και διαγωνισμό», ισχύει ή
όχι;
Είναι ευθύνη του ΣΥΕΤΕ, κι ως ΔΑΣ αυτό προτείνουμε, να ζητήσουμε άμεσα
στοιχεία των προσλήψεων από τη Διοίκηση, να καταγράψουμε τις
ανάγκες και τα κενά, να απαιτήσουμε εδώ και τώρα μαζικές προσλήψεις,
ιδίως στο δίκτυο που στενάζει από την υποστελέχωση, με ανοικτό,
δημόσιο διαγωνισμό, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του Κανονισμού
Εργασίας.

 1. Νέος Κανονισμός Οδοιπορικών με «μειώσεις».
  Από την αρχή του χρόνου εκδόθηκε νέος Κανονισμός Οδοιπορικών Εξόδων. Ενώ
  είναι θέμα που σχετίζεται με απολαβές προσωπικού και θα έπρεπε να έχει
  προηγηθεί μία διαβούλευση Διοίκησης και εκπροσώπων εργαζομένων, δεν έγινε
  καμία διαβούλευση με το ΣΥΕΤΕ. Εμείς ως ΔΑΣ το πληροφορηθήκαμε από την
  Πράξη Διοίκησης. Συμφωνεί η πλειοψηφία του ΣΥΕΤΕ (ΔΗΣΥΕ- ΔΑΚΕ) με αυτή την
  πρακτική; Θα έπρεπε ή όχι να ζητηθεί και η γνώμη του σωματείου για τις

επικείμενες αλλαγές, από τη στιγμή που θίγονται:
 οι συνάδελφοι που μετακινούνται με προκήρυξη ως διευθυντές ή
υποδιευθυντές, δεν αποζημιώνονται πλέον από το 1Ο χιλιόμετρο,
 οι συνάδελφοι που μετακινούνται από νομό σε νομό, επίσης εξαιρούνται
 οι συνάδελφοι που μετακινούνται εκτός αστικής ζώνης και επέλεγαν να
χρησιμοποιήσουν Ι.Χ., αποζημιώνονταν με το ύψος του αντιτίμου ΚΤΕΛ,
όπου πλέον αυτό παύει να ισχύει.
Προφανώς, μια αναδιάρθρωση και ομογενοποίηση των εγκρίσεων για κάλυψη
των πραγματικών οδοιπορικών εξόδων καθημερινής μετακίνησης είναι
απαραίτητη, προκειμένου να αποζημιώνονται δίκαια και βάσει των εξόδων τους
οι συνάδελφοι, ειδικά σε μια περίοδο που το κλείσιμο των καταστημάτων του
δικτύου έχει προκαλέσει αύξηση των μετακινούμενων. Όχι όμως χωρίς
διαβούλευση με το σωματείο κι όχι με στόχευση την περαιτέρω μείωση του
λειτουργικού κόστους εις βάρος των συναδέλφων. Εκτός κι αν το να στερήσεις τα
60 ή 70 ευρώ που π.χ. κάποιος λαμβάνει ως αποζημίωση μετακινούμενος από το
χωριό του στην πρωτεύουσα του νομού συνιστά «κρίσιμο» οικονομικό μέγεθος
για την Εθνική Τράπεζα, τη στιγμή μάλιστα που η σωρευτική μείωση των
λειτουργικών εξόδων το πρώτο 9μηνο 2020 (σύμφωνα με τα δημοσιευμένα
στοιχεία) προσεγγίζει το 10% και η καθαρή κερδοφορία ανέρχεται στα 379
εκατομμύρια ευρώ!

 1. Project ΗΡΑΚΛΗΣ.
  Με την Π.Δ. αρ.354/03.12.2020 συστάθηκε Επιτροπή Στήριξης, Ομάδας και
  Υποομάδας έργου για το Data Remediation Project, στα πλαίσια του σχεδίου
  «ΗΡΑΚΛΗΣ», με απόσπαση 140 συναδέλφων. Σε προηγούμενη ανακοίνωσή
  μας αναφερθήκαμε και καταγγείλαμε την ανοίκεια προσπάθεια από διοικητικά
  στελέχη να χρησιμοποιηθεί αυτή η απόσπαση ως «μοχλός πίεσης» για λήψη
  «εθελούσιας». Από πρόσφατη επίσκεψή μας στους χώρους του project
  διαπιστώσαμε ότι επικρατεί η ανασφάλεια για το μέλλον, οι συναδέλφισσες και

οι συνάδελφοι αισθάνονται ότι είναι υπάλληλοι β’ κατηγορίας, δε γνωρίζουν
πότε θα ολοκληρωθεί το project, αν και πότε θα επιστρέψουν στις θέσεις και στα
καθήκοντα από τα οποία αποσπάστηκαν, ως τι θα κριθούν και θα αξιολογηθούν.
Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να είναι αποδεκτή! Δεν γίνεται συναδέλφισσες και
συνάδελφοι με πολυετή προσφορά στην Τράπεζα, με θέσεις ευθύνης ή νεότεροι
με διάθεση για προσφορά και υπηρεσιακή εξέλιξη να βρίσκονται σε κενό
ενημέρωσης και να προειδοποιούνται «δεν ξαναγυρνάς στη θέση σου, βρες
κάποια υπηρεσία να μετακινηθείς όταν το έργο τελειώσει». Δεν αφορά μόνο τους
140! Αφορά συνολικά την αντίληψη για την εργασιακή μας πορεία, και τη
στρέβλωση που έντεχνα καλλιεργείται ότι ο καθένας μόνος του οφείλει μέσω του
«ατομικού δρόμου» να αναζητά διέξοδο στην υπηρεσιακή του εξέλιξη. Είναι
καθήκον του ΣΥΕΤΕ άμεσα να απαιτηθεί από τη Διοίκηση ξεκάθαρο
χρονοδιάγραμμα και δέσμευση για την πορεία υλοποίησης του έργου και
την ομαλή επιστροφή των συναδέλφων στα προγενέστερα καθήκοντα. Στο
έργο, εξάλλου, εμπλέκεται και εταιρεία- εξωτερικός σύμβουλος και η Διοίκηση
έχει υποχρέωση, βάσει του άρθρου Γ2 της Επιχειρησιακής Σύμβασης, να
ενημερώνει ανά εξάμηνο το ΣΥΕΤΕ για τις αναθέσεις έργων σε τρίτους. Ή
μήπως η συγκεκριμένη πρόβλεψη της ΕΣΣΕ υπογράφτηκε προσχηματικά;

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο υγειονομικής και κοινωνικής κρίσης,
όπου πλέον έχει διαφανεί ξεκάθαρα ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ αντιμετωπίζει
την πανδημία ως ευκαιρία συνολικής αναδιάρθρωσης της οικονομίας και
απορρύθμισης της αγοράς εργασίας. Με μια σειρά αντεργατικών μέτρων έως
τώρα και με πίστη στην προεκλογική δέσμευση για «οδοστρωτήρα στα
εργασιακά», αγκυλωμένη στη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία ότι τα εργασιακά
δικαιώματα αποτελούν «πρόβλημα» κι όχι παραγωγική δύναμη, με εμμονή στην
αναγκαιότητα περαιτέρω ελαστικοποίησης και απορρύθμισης της αγοράς
εργασίας, με εργαλειοποίηση της υγειονομικής κρίσης στην κατεύθυνση της

περιστολής δημοκρατικών ελευθεριών και ατομικών/κοινωνικών δικαιωμάτων,
με αναβίωση του «σπουδαστικού της Ασφάλειας» στα ελληνικά πανεπιστήμια και
απαγόρευση των διαδηλώσεων, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. μας γυρίζει πίσω σε
«σκοτεινές εποχές» της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και ταυτόχρονα
ετοιμάζεται να νομοθετήσει νέα αντεργατική αντιμεταρρύθμιση
θεσμοθετώντας τις απλήρωτες υπερωρίες, την οριστική κατάργηση του
ΣΕΠΕ, το τσάκισμα των συνδικαλιστικών ελευθεριών μέσω της
κατάργησης του εμβληματικού Ν. 1264/82, την πλήρη ιδιωτικοποίηση της
επικουρικής ασφάλισης, ενθαρρύνοντας ακόμη περισσότερο την εργοδοτική
αυθαιρεσία.
Σε αυτές τις συνθήκες οι διοικήσεις των τραπεζών ενθαρρύνονται για κλιμάκωση
της επίθεσης στα δικαιώματά μας. Η Κυβέρνηση τους «κλείνει το μάτι», μπροστά
στα μάτια μας!
Σε αυτές τις συνθήκες κανένας δε δικαιούται να μένει «αδρανής» και «σιωπηλός».
Αποτελεί χρέος του συνδικαλιστικού κινήματος να υπερασπιστεί στην
πράξη και όχι στα λόγια όσα με θυσίες και αγώνες έχουν κατακτηθεί. Η
ποιοτική τομή της «προόδου» έναντι της «συντήρησης», της υπεράσπισης της
εργασίας έναντι της νεοφιλελεύθερης συναίνεσης, έχει αρχίσει να αποτυπώνεται
καθαρά στην κοινωνία, θα αποτυπωθεί ακόμη πιο καθαρά και στο
συνδικαλιστικό κίνημα και τις θεσμικές του εκφράσεις.
Η ΔΑΣ έχει διαλέξει «στρατόπεδο» από την πρώτη στιγμή!
Το επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά:
Ως ΔΑΣ είμαστε πεπεισμένοι ότι τίποτα δεν πρόκειται να μας «χαριστεί»
χωρίς αγώνα και διεκδίκηση. Ούτε είμαστε διατεθειμένοι να
…παρατηρούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα, τους κανόνες και τους
θεσμούς προστασίας της εργασίας μας να συνθλίβονται.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΣ

Προηγούμενο άρθροΟύτε το lockdown δε σταματάει τους σχεδιασμούς της Διοίκησης για τη συρρίκνωση της Τράπεζας
Επόμενο άρθροΗ συνέχιση της πολιτικής συρρίκνωσης του δικτύου πλήττει τους εργαζόμενους και τη τράπεζα. Δε θα ανεχτούμε βλαπτική μεταβολή για ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΝΑΦΕΛΦΟ!